Módszereink

A jó földbe esett mag termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit...

Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja. – tartja a régi mondás. Na, ez az, ami mögé nem szerettünk volna felsorakozni. Néhány gondolattal bemutatjuk,

  • Hogyan gondolkodunk a ránk bízott munkatársak fejlesztéséről?
  • Milyen módszereket használunk?
  • Milyen alapokra építünk?

Alapelvünk, hogy a megfelelő felkészültségű szakember dolgozzon az adott fejlesztendő csoporttal.

A fejlesztő oktatónak, trénernek, coach-nak, mentornak, vagy tanácsadónak legalább 3 +1 biztos alappal kell rendelkeznie ahhoz, hogy megkezdhesse a munkát. Kezdjük mindjárt a plusz eggyel:

+1. KIPRÓBÁLTSÁG

Látásunk szerint a tréner, coach, mentor, oktató – érett, feldolgozott személyiség kell legyen, mivel vezetői helyzetbe kerül, akire munkatársak fejlesztését bízzák. A vezető pedig elsősorban személyiségével, annak hitelességével és példájával vezet és minden csak ezután következik…

1. SZAKMAI ISMERET

A velünk dolgozó szakemberek között van, aki sok éve dolgozik a beszerzésben vezetőként, vagy stratégiai munkatársként, míg van, aki komplex termelő vállalkozást vezet. Van, aki több, mint 20 éve együtt dolgozik a beszerzőkkel, logisztikusokkal, úgy, hogy bár maga nem indított még egyetlen rendelést sem, de mélyebben megismerte a munkafolyamatok minden fázisát és rögös útjait, mint az, aki egyetlen területen töltött el ennyi időt. Sokat látott, sokat tapasztalt szakértőink folyamatosan képezik magukat, fejlesztik ismereteiket, hiszen maguk is aktív szereplői a globális üzleti életnek.

2. MEGISMERÉS, MEGÉRTÉS

A cégre szabott fejlesztési feladatokban tágabb lehetőségünk van a megismerésre, mint a nyílt programok során, de adott feltételek mellett törekszünk minél mélyebben megérteni és meghallani, milyen háttérből érkeznek a résztvevők, milyen elvárás rendszerben kell teljesíteniük. Az adott csoport és benne az egyes kollegák megismerése lesz az az alap, amely segít nekünk a ’hozzáigazításban’, testre szabásban.

3. GAZDAG ESZKÖZKÉSZLET

Az andragógia, a pedagógia, a pszichológia és több más tudományterület bőséges eszközrendszert szolgáltat a felnőtt munkavállalók szisztematikus fejlesztéséhez. Ezekből bőségesen merítünk, de csak olyanokat, amelyeket részletesen kimunkáltunk, gyakorlatban is kipróbáltunk és eredményesnek ítélünk.

A téma, a csoport felkészültsége, életkora, a szervezet kultúrája és persze maga az átadandó ismeret, a fejlesztendő készségek határozzák meg azt, hogy milyen „szerszámokkal” dolgozunk.

Akinek csak kalapácsa van, annak minden probléma szög. – mondja az ismert vezetőfejlesztő, Roger Dawson. Mi csak egy esetben használunk kalapácsot – az aukció szimuláció során –, egyébként inkább az alábbiakat és még sok mást:

TUDÁSMEGOSZTÁS
PROBLÉMAELEMZÉS
PROBLÉMAMEGOLDÁS
BRAINSTORMING
KREATÍV GONDOLKODÁS
VENTILLÁCIÓ
TÜKRÖZÉS
PRÓBA-HIBA TANULÁS
BÁTORÍTÁS, MEGERŐSÍTÉS
POZITÍV VISSZACSATOLÁS
COACHING MÓDSZEREK
TAPASZTALATCSERE
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
’STORYTELLING’
TRÉNERI PREZENTÁCIÓK
FRONTÁLIS TANÍTÁS
TESZTEK, EGYÉNI FELADATOK
SZITUATÍV TANULÁS
CSOPORTKONSZENZUS
KREATÍV ÉS CSOPORTKOHÉZIÓT TÁMOGATÓ JÁTÉKOK
TEAMMUNKA
SZITUÁCIÓ MEGÉLÉS ÉS ELEMZÉS….

és folyamatosan bővítjük az eszköztárunkat.

A programajánlónkban jellemzően négy fogalom látható az egyes kurzusok mellett. Néhány szóban ezekről:

1. KÉPZÉS

Jellemző az ismeretátadás, frontális oktatás interaktív elemekkel.

Célja, hogy biztosítsuk a résztvevők  széleskörű rálátását az adott témában, konkrét ismeretanyag átadásával és magyarázatával, valamint gyakorlati szituációk ismertetésével. Pl.: Jogi képzés.

2. SZAKMAI TRÉNING

Az ismeretátadás mellett jellemző az élményt adó feldolgozás, üzleti szituációk vizsgálata és megélése. A gyakorlatok és feladatok szimulálják az átadott ismeretek működését, így azok nemcsak megérthetők, de ki is próbálhatók, amellyel az elsajátítást támogatjuk. Pl.: Készletgazdálkodási tréning.

3. SZAKMAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING

Aktív és interaktív programok, amelyek során jól definiált készségek meglétével, rutinná vált használatával szembesülhet a résztvevő, majd gazdag eszköztárat kap készségei továbbfejlődéséhez. Ezeket az eszközöket nemcsak kipróbálhatja, de be is gyakorolhatja a tréningek során, így mindennapi alkalmazásukhoz jó alappal indulhat tovább. Pl.: Beszállítói konfliktusok kezelése I.-II.

4. SZAKMAI WORKSHOP

Szakmai közösségépítő fórumok, amelyekben egy-egy ellátási lánc részterület nagy tapasztalatú szakértői bővítik a résztvevők ismereteit, szélesítik látókörüket. Ilyenkor nemcsak az ismeretátadás kap szerepet, de bőséges lehetőség adódik moderált (témánként vezetett) tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok megismerésére is. Pl.: Távol-keleti beszerzés szakmai workshop

Mindezek mellett foglalkozunk:

csapatok építésével

Igen széles a paletta: értékrend tisztázó, változást menedzselő, új tagokat befogadó, régieket felfrissítő, új csapat összekovácsoló, integráló, konfliktusoldó, megpihentető, vagy felpörgető…programok ezek az adott szakmai közösség üzleti helyzetéhez igazítva.

Jellemző sajátosságunk – amennyiben Partnerünk nem kívánja ennek ellenkezőjét -, hogy a csapatépítő programok is szakmai megközelítésűek. Nem pusztán játszunk, hanem csapatépítő játékok és erőpróbák eszközeivel felkészítjük ezeket a közösségeket arra, hogy mindez a munkafolyamataikban is hasznukra váljon.

egyéni szakmai fejlesztéssel

Ilyen igény esetén mentor programunkat és a személyes szakmai coaching eszközeit használjuk.

Egy történet

Fél kilenc. A tréner ellenőrzi a tréning helyszínt. Minden a helyén. Kellemes, légkondicionált, világos a terem, működik a technika, be van készítve a süti, a pogácsa, a friss kávé illata betölti a szobát. Megérkeznek ők… Hat fiatal nő és négy férfi. Kemény csapat, harcedzett. Beszerzők a javából. ’Diszponens’ áll a névjegyükön, de valójában szinte mindennel foglalkoznak: lehívások, konfliktusok kezelése, sürgős beavatkozások, beszállító nyösztetése, készletgazdálkodás, belső harcok a termeléssel, …. állandó készenlét és tűzoltás…. és állandó stressz. Pörgősek, okosak, ütősek.

Kezdés. Valami feszül a levegőben… Az egyik fiatal férfi – legyen Dani – karba tett kézzel ül le leghátra. Nyaka megfeszítve…’mint komor bikáé” – mondaná Arany János. A munkatársa, Peti mellette pedig egyszerűen ledől az asztalra. Teljes az ellenállás. A királydombi István a király előadás jut a tréner eszébe: „Nem kell…nem kell…nem kell…!” - dübörögte Koppány népe és a néptáncosok csizmás lába keményen döngött a pallókon. „Nem akarok itt lenni, nincs közöm hozzá, nincs közöm hozzád.”- valahogy így jön le az üzenet.

A tréner is harcedzett, pontosan tudja, hogy zárt ajtón semmit sem lehet betuszkolni. Itt pedig egy csapatnak együtt kell mozdulni, épülni… Az idő nagyon szűkös. A megrendelő nem tolerálja, a lelkigondozást: szinte csak a hatékonyság, az eredmény számít. Minden tréningórával el kell tudni számolni.

Ami ennyire rideg, az törékeny, nem hajlítható.

„Nekem viszont közöm van hozzád. Elfogadom, hogy ellenállsz és megmutatom, hogy érdemes csatlakoznod. Felnőttnek tekintelek, és választási lehetőséget mutatok.” – ez a viszont üzenet, szavak nélkül, hozzáállással, viselkedéssel. A program elindul, a többiek hamar integrálódnak, a feszültség oldódik, de Dani és Péter jó darabig kívülálló marad. Már nem fekszenek az asztalon, de nem is kapcsolódnak. Időnként kritikus bírálatuk hangzik, a viszont üzenet azonban folyamatosan ugyanaz: „Fontos vagy, ide tartozol, csatlakozhatsz, van helyed köztünk”. Az első nap végére megtörik a jég. Szinte egyszerre mindkettőjüknél. Egy szituáció elemző beszélgetésbe olyan váratlanul kapcsolódnak be, hogy mindenki meglepődik:

„Ennél a cégnél nincs az erőfeszítésnek becsülete! Senki vagy, ha a legkisebb hibát is véted, de ha 12 óra melóval oldasz meg valamit a szabadidőd rovására, az természetes. …” – elkezd kidőlni a hosszú időn át besűrűsödött fájdalom és mellőzöttség érzés. Neve lesz az ellenállásnak, láthatóvá lesz a teher…már lehet vele bánni. Nagyszerű beszélgetés kezdődik. Igaz, kicsit túlóráznak a tervezett tréningidőhöz képest, de senki sem bánja, mert a tréner tarisznyájában ott a sok tapasztalat, amit bőven, a tervezett tematikán túl is osztogat. Hogyan ismerjük fel a kiégést? Mi okozza? Hogyan viszonyuljunk házzá? Hogyan lehetünk teherviselők, megroppanás nélkül? Mikor mondjunk nem-et? Mit jelent a nyílt kommunikáció? Hol keletkeznek igazán a feszültségek…? Akár egy újabb tréning is kezdődhetne, de itt most nem ez a cél.

A következő nap csodálatos eredményt hoz: felpörög a csapat, behozzák a tegnapi lassulás miatt elmaradt feladatokat. Olyan kohézió jön létre, hogy öröm nézni! Amikor kimennek a teremből, ők tízen, egy megedzett csapatot lát távozni a tréner. Valami nagyon fontos történt – mindamellett, amit meg kellett tanulniuk. Újra csapat lettek. Felvértezett, megerősödött közösség. Egy ideig megint állják majd az ütéseket…