Kiknek ajánljuk

Beszerzési képzések

Beszerzési tréningek

Speciális képzések indirekt beszerzőknek

Logisztikai tréningek/képzések

Tréning minőségügyes kollégák számára

Termelési tréningek

Egyéb tréningek

A beszerzés szakmai alapjai

Beszerzési fortélyok I.

Szolgáltatások beszerzése

Gyakorlati készletgazdálkodás

Konfliktuskezelés a minőségügyi munkában

Termeléstervezők cégen belüli konfliktuskezelő tréningje

Szakmai csapatépítés

Beszerzési szerződések jogi alapjai I.

Stratégiai ártárgyalások

Tendermunka az indirekt beszerzésben

Beszállítói konfliktusok kezelése I

 

Művezetői tréning

Osztályok közti együttműködés fejlesztése

Mérlegolvasás beszerzőknek

Ártárgyalási taktikák

 

Beszállítói konfliktusok kezelése II

   

Stressz kezelés az ellátási láncban

Árelemzések

Beszerzési fortélyok II.

 

Készletgazdálkodási szimuláció

   

Személyes hatékonyság

Beszerzési szerződések alkalmazása (jog II)

Monopol beszállítók kezelése

 

Ipari vevőkapcsolatok

   

Érdekérvényesítő kommunikáció

TCO a beszerzésben

Prioritások kezelése, időgazdálkodás a beszerzésben

 

Raktári munkatársak kommunikációs és csapatépítő tréningje

     

Válsághelyzetek a stratégiai beszerzésben

Prezentációk a beszerzésben

         

Kockázatkezelés az ellátási láncban

Kommunikáció és önismeret

 

Kockázatkezelés az ellátási láncban

     

Beszerzés-logisztikai mérőszámok

   

Beszerzés-logisztikai mérőszámok

     

Projekt beszerzés

           

Minőségügyi ismeretek beszerzőknek

           

 

 

Képzési alapcsomag beszerzők számára

Képzési napok száma

Néhány gondolat a programokról…

A beszerzés szakmai alapjai

2

Végig elemezzük a teljes beszerzési folyamatot, kitérünk a külső-belső kapcsolatokra is. Olyan szakmai kezdőlökést adunk a kevés tapasztalattal rendelkező kollégáknak, amely elindítja őket egy életpályán. A két gyakorló szakemberünk révén mind a direkt, mind az indirekt területre rápillantunk.

Beszerzési fortélyok I.

2

Ez a jó hangulatú szakmai tárgyalástechnikai tréning mindenkinek ajánlható, aki szeretne a versenyeztetett beszállítók esetében előnyösebb pozícióba kerülni. A sok különböző tárgyalási helyzet személyes élményt jelent, amelyre minden résztvevő hosszú ideig emlékszik. Garantáltan…

Stratégia ártárgyalások

1

A tréningen a megtakarítási potenciálokkal foglalkozunk és hátteret adunk ahhoz, hogy a beszerző szakmailag hitelesen tudjon fellépni egy ártárgyalási helyzetben: alkutartományok, bontott árak, kapcsolt termékek beszerzése.

Ártárgyalási taktikák

1

A beszerző szinte mindennap találkozik árakkal, sokszor kénytelen foglalkozni a beszállítók oldaláról érkező áremelési nyomással. A tréning sok témakör mellett kitér a mennyiség és árak kapcsolatára, a tanulási görbe gyakorlati hatására, a  beszállítói áremelési törekvések kivédésére.

Beszerzési szerződések jogi alapjai I.

2

Azt gondolja, hogy a jog egy száraz tudomány, amelyről nem lehet gyakorlatközpontúan beszélni, úgy hogy egy beszerző is mindent értsen? Jogász kollégánk évek óta dolgozik a két szakterület határán és érdekfeszítően tudja megismertetni a résztvevőket például a szerződést biztosító mellékkötelmekkel, a vevők érdekeit védő garanciákkal. 

 

Haladó képzési csomag beszerzőknek

Képzési napok száma

Néhány információ…

Mérlegolvasás beszerzőknek

1

Mennyit és miből költött a beszállítónk beruházásra? Mennyit vett ki a cégből a tulaj? Milyen a beszállító likviditása? Komoly kérdésekre tud választ adni ezen képzés elvégzését követően, nem is beszélve az egész probléma nemzetközi vonatkozásairól. 

Beszerzési fortélyok II.

2

A beszerző munkája során sokszor feszegeti a határokat. Meddig mehet el egy partnerkapcsolatban? Sokszor túltoljuk a szekeret, azaz  kerülünk : pl. kirúgott beszállító visszaédesgetése. A tréning a tényleg nehéz helyzetekről szól. A szakmaiság és a nevetés pedig jól megfér egymás mellett….

Monopol beszállítók kezelése

2

Önöknél nincs monopol beszállító? Pedig a monopol beszállítók sokfélék. Az anyacég vagy a vevő jelöli ki, néha saját magunk (vagy a társosztály) szűkítjük le a lehetséges beszállítók körét. A tréning áttekinti a beszerzési lehetőségeket és a tárgyalástechnikai megoldásokat,  és aki elhozza a saját esetét számíthat a kollektív bölcsességre. 

Árelemzések

1

Ez a szakmailag egyedülálló program a beszállítók árképzését veszi nagyító alá, azaz miből és mennyit engedhet a beszállító. Fix és változó költségek, fedezeti pontok, amortizáció, mennyiségi hatások, munkaerő költségei, adózás… Van olyan beszerző, akit ezek a kérdések hidegen hagynak? 

Prioritások és időgazdálkodás a beszerzésben

2

A beszerzői munka az állandó választásról szól. Az időnyomás pedig garantált. Mikor és mivel foglalkozzak? A sürgős egyben fontos is? Vagy egy idő után minden fontossá válik? Ezen készségfejlesztő tréningen a szakmai háttér mellett az emberi értékekről is beszélgetünk…

 

Professzionál képzési csomag beszerzőknek

Képzési napok száma

Néhány információ…

Beszerzési szerződések alkalmazása (jog II.)

1

Általános beszerzési feltételek, keretszerződések, egyedi lehívások és visszaigazolások… Jogi képzésünk második modulja a konkrét vállalati problémákra fókuszál és egyfajta átmenetet jelent a képzés és a tanácsadás között.

Prezentációk a beszerzésben

2

Egy beszerző ritkán lép fel klasszikus előadóként, de munkája rengeteg előadói készséget igénylő  helyzet fordul elő: értekezletek, vezetői összefoglalók, cégbemutatás … Ráadásul ezekben az „előadói” szituációkban sok a rögtönzés. Ezen a tréningen begyakoroljuk a beszerzési munkában előforduló helyzetek technikai és tartalmi elemeit. Cél a magabiztosabb fellépés a kényes esetekben is.

TCO számítások a beszerzésben

1

A teljes költség számítás elve egyszerű: össze kell adni a számokat. A gyakorlat ennél azért kicsit bonyolultabb, de ezen a képzésen érdekes példák segítségével áttekintjük a legfontosabb problémákat és megoldásokat. Külön érdekes kérdés, hogy miként változik az alapár egy minőségileg/logisztikailag rosszul szállító beszállítónál. 

Kommunikáció és önismeret

2

Van-e bátorságom nemet mondani egy olyan feladatra, amelyet biztosan NEM nekem, mint beszerzőnek kellene elvégezni. És ha igen, hogyan tegyem? Az asszertív kommunikáció fejlesztését ötvözzük a személyes önismerettel.  Ráadásul az egésznek az alapját a beszerzés-logisztikai szakmában előforduló helyzetek jelentik. Ettől „rólunk szól” élménye lesz a résztvevőknek.

Válsághelyzetek kezelése a stratégiai beszerzésben

2

Érezte már magát tűzoltó szerepkörben, amikor a megoldást mindenki a stratégiai beszerzéstől várja? Amikor néha csak az idő számít, még az ár is másodlagos?  A külső környezet és a belső társosztályok futószalagon hozzák a kritikusnál kritikusabb helyzeteket. Ebben az új képzésünkben a szakmai tapasztalatok megosztása mellett a cégen belüli együttműködés megoldásaira is koncentrálunk.

 

Indirekt beszerzők számára ajánlott speciális programok

Képzési napok száma

Néhány információ…

Szolgáltatások beszerzése

1

Ez az a terület, amelyhez mindenki ért – főként a társosztályok, sőt még az ügyvezetés is. De amikor alaposan le kellene specifikálni egy vállalati nagy rendezvényt!?! A tréning elemekkel kombinált képzésen nemcsak a problémákat vesszük sorra, de igyekszünk azokra megoldással is szolgálni. Külön érték, hogy kielemezzük a különböző szolgáltatók árképzési gyakorlatát.

Tendermunka az indirekt beszerzésben

1

Egy indirekt területű tender komplex folyamat, számos eldöntendő kérdéssel. Csak néhány: Adjunk-e előnyt a jól bevált beszállítónak? Hány versenyző beszállítót hívjunk meg? Hogyan érjük el, hogy mindenki egyformán értse a specifikációt?   Mit jelentnek a bűvös 3 betűs szavak: RFx, RFQ és társaik?  Szeretnénk hívogatni mindenkit, akinek feladata a gyár működéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások pályáztatása. Nemcsak beszerzőket várunk….

Megjegyzés: Természetesen az indirekt területen dolgozó kollégák számára is ajánljuk az „általános” beszerzési programjainkat.

 

Logisztikai területű képzések

Képzési napok száma

Néhány gondolat …

Gyakorlati készletgazdálkodás

2

A készlet mindig sok. Vagy kevés… A képzést főként azoknak ajánljuk, akik a beszállítói oldali készletek alakításban aktívan részt vesznek. Rengeteg gyakorlati kérdést tekintünk át, melyek közül csupán egy: Miként hat az átfutási idő (magyarul: lead time) változékonysága a biztonsági készletekre? Egyáltalán miért 26 hét a legkritikusabb anyagunk átfutási ideje?

Beszállítói konfliktusok kezelése I.

2

A beszállítókkal napi kapcsolatban lévő kollégák munkája csupa izgalom. Ha reggel  bekapcsolja a számítógépét még nem tudja mi vár rá: mégis kell az a termék, aminek a megrendelését a múlt héten törölte; kevesebbet küldött a beszállító; a hajó két hetet késik… Valós helyzetre építve dolgozzuk fel a diszponensi munka sajátosságait, egyaránt kitérve a telefonos és e-mail-es kommunikációra.

Beszállítói konfliktusok kezelése II.

2

Tudja valaki, hogy a kínai beszállító miért küldte a már kifuttatott terméket az új helyett? Vagy a spanyol öntöde miért vonta össze a következő féléves igényünket egy beszállítássá? Mi hozható ki ezekből a helyzetekből? Készségfejlesztő tréningünk második része az igazán nehéz emberekre és beszállítói helyzetekre összpontosít. 

Készletgazdálkodási szimuláció

2

Magát az életet programoztuk le egy Excel alapú szimulációba. A „játék” egy vevő-beszállító kapcsolat két évét követi végig: hiányokkal, kapacitás korláttal, minőségi problémákkal… A csapatok pedig állandó döntési helyzetben vannak: Készlet? Rendkívüli fuvar? Alternatív beszállító?  Program módosítás?  A számítógép pedig folyamatosan értékeli a teljesítményeket. A szakmai tanulságok garantáltak….

Ipari vevőkapcsolatok

2 + (2)

A vevő kívánsága „szent”? Teljesíteni kell mindenáron? Akkor is ha kis mennyiséget rendel, határidőn belül? Ha pedig a fentiek miatt a teljes céget „roham üzemmódba” kapcsoljuk és teljesítjük a megrendelést, akkor utána ez lesz a sztenderd állapot. „A múltkor is olyan ügyesen megcsináltátok”. Ez az egyedülálló tréning támpontokat ad a napi szintű vevőkapcsolatok kezeléséhez. Mindezt ipari környezetben, amikor (igaz csak néha) mi is hibázunk: nem készül el az ígért mennyiség, van egy kis minőségi probléma… 

 

Minőségügyi kollégának ajánlott tréning 

Képzési napok száma

Néhány információ…

Konfliktuskezelés a minőségügyi munkában

2 + (2)

A műszaki végzettségű kollégák otthonosan mozognak a számok világában. Na de a cégen belüli és a cégen kívüli kapcsolatokban? A vevői reklamációk kezelése, a beszállítói kommunikáció is komfortos? A termeléssel folytatott örök vitákról már ne is beszéljünk….

A tréningen csokorba gyűjtöttük azokat a problémákat és helyzeteket, amelyek a minőségügyi munkában előfordulnak. Ízelítőül: tesztelni kellene a gépet, de a termelés gyártani akar; a vevőt ki kell szolgálni, de a minőség bizonytalan; a beszállító nem foglalkozik érdemben a reklamációnkkal ….

 

Termelési hangsúlyú tréningek

Képzési napok száma

Néhány információ …

Termeléstervezők cégen belüli konfliktuskezelő tréningje

2+(2)

A termeléstervezés sok kő között őrlődik: beszállítók, termelés, értékesítők… Mindemellett ha már a termeléstervező program minden sora zöld, akkor általában közbejön valami. Ezen az egyedi tréningen a cégen belüli kommunikációval foglalkozunk. 

Művezetői tréning

2+(2)

„A termelés nem állhat le, mert ez egy gyártó üzem.” Ismerős? A termelésen hatalmas a nyomás a tervek teljesítésére. Sajnos a műszakvezetői munkakörben dolgozók rengeteg vezetői problémával küzdenek: csoportkonfliktusok, motiválatlanság, létszámhiány, túlbürokratizált szabályok … Célunk olyan vezetői eszközöket adni a művezetők kezébe, amelyek támogatják, hogy a rájuk bízott csapatból a legtöbbet hozzák ki.

 

Egyéb készségfejlesztő tréningek az ellátási lánc minden szereplőjének

Képzési napok száma

Néhány információ …

Szakmai csapatépítés

2

A szakmai célok és a feltételek gyakran változnak. Cserélődik a vezető vagy a munkatársi kör jelentős része. A legjobb csapat  is megfárad néha… Csupán néhány eset, amikor hasznos egy csapatépítő tréning. De a mi tréningünk egy szakmai csapatépítő program, amikor nemcsak jól érzik magukat a résztvevők, hanem tényleg komolyan beszélünk a jövő feladatairól, beszállítókról, társosztályokról, belső értékeinkről….

Osztályok közti együttműködés fejlesztés

2 Az ellátási lánc tényleg lánc: néha elszakad. Tapasztalatból tudjuk, hogy mennyire hiányos a lánctagok ismerte  a másik láncszemről. Logisztika, minőségügy, beszerzés, termelés …  Tele vagyunk feltételezésekkel és előítéletekkel. És hatalmas a rácsodálkozás, ha a résztvevők rájönnek, hogy tényleg együtt rezdülnek.

Személyes hatékonyság

2

Bármilyen területen is dolgozik valaki az ellátási láncban, egy dolog biztos: ha nem szeretettel csinálja munkáját előbb-utóbb belefásul abba. Néhány igazán gyakorlatias  témában próbálunk szemléletet formálni.  Hogyan mondjunk nemet?  Miként alakítsunk ki lelki állóképességet az extrém stressz esetén? Hogyan viseljük el a kudarcainkat? És a sikert?

Érdekérvényesítő kommunikáció az ellátásban dolgozók számára

2

Minden kommunikáció alapja, hogy értem-e a másikat. Tisztában vagyok-e azzal, hogy milyen érvek „ülnek” egy-egy adott helyzetben?  A magabiztos érvelés és fellépés fejleszthető és ezen a tréningen begyakorlott módszerek mind a céges környezetben, mind pedig a magánéletben használhatók.