BESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK JOGI HÁTTERE I.

Típusa:  

ON-LINE képzés!!!
MS Teams platformon
Időtartama: 4x4 képzési óra (16 képzési óra)
Legközelebb elérhető

2021. április 14-15. (9.00-12.30)
2021
. április 22-23. (9.00-12.30)

Részvételi díj: 138.000 HUF + ÁFA/fő
Képzésvezető: dr. Fülöp László
Kedvezmény lehetőségek:  a jelentkezési lapon megtalálható információ


JELENTKEZÉSI LAP

Kiknek ajánljuk?

Olyan direkt és indirekt beszerzőknek, akik szeretnék jobban megismerni a magyar PTK és a nemzetközi jog szerződésekre vonatkozó  alapjait, a beszerzés érdekeit védő jogi garanciákat.

Ízelítő a témakörökből:

Aktuális: COVID hatás a szerződésekre: Vis-major vagy sem?
A különböző jogrendek gyakorlata (amerikai-EU jogrendszer eltérése)
A Vis-Major klauzulák alkalmazása
- a körülmények szabályozása (időtartam, oksági kapcsolat)
- elhárítási szabályzás (biztosítási kötelezettség, tájékoztatási és együttműködési kényszer)
- kárenyhítési feladatok
- kötbér, felmondási és elállási jog a vevőnél
Fontos! A COVID 2020 II. félévében nem "előre nem látható" esemény!!!
A beszerzés érdekeinek védelme.

Érvényesek-e a konszern által kötött szerződések Magyarországon?

Az általános beszerzési feltételek – tipikus hibák,  amikre a vállalati jogászok nem gondolnak.
A specifikáció fontossága - avagy mégis mit tud kihozni a beszerzés a "gumiszerződésekből"?

Az utólag kötött szerződések - az általános gyakorlat veszélyei (és néhány gondolat legalább a minimális jogi védelemről)
A szerződés életbe lépése: az ajánlati kötöttség, visszaigazolás, teljesítésigazolás …
Mi a jogi helyzet, ha nincs szerződésünk a beszállítóval?
A keretszerződések
- mit szabályozhatunk benne és mit nem?
    -        a módosítások jogi vonatkozásai: változó specifikációk, módosuló határidők, ....
A beszerzés érdekeit védő jogi garanciák
    -          hibás teljesítés és szankciói – pl. a különböző kötbértípusok
    -          a szállító szerződésszegése
A károkozás és a kártérítés
    -          ki a  felelős a származtatott károkért – pl. a beszállító leállítja a termelésünket

A nemzetközi beszerzések jogi háttere
A Bécsi Adásvételi Egyezmény hatálya és alkalmazása
A felek között kialakult gyakorlat, mint irányadó mérce
Jótállás és szavatosság nemzetközi vonatkozásban

Jogi ellenőrzőlista – a hatékony beszerzési tárgyalásokhoz
Esetpéldák, konkrét szerződések elemzése 

Jogi esetek a beszerzésben

A felek közti gyakorlat mire kötelez?
A vevő: elektronikai multi magyar termelő egysége
A beszállító: kínai óriáscég svájci képviselete
A termék: speciális forrasztó paszta
Az eddigi gyakorlat: nincs szerződés a felek között; a beszállító megrendelésre szállít; sokáig visszaigazolta a megrendeléseket, de két éve nincs visszaigazolás sem, de a szállítások pontosak voltak
A mostani helyzet: a múlt havi megrendelést nem küldte, SOS beszerzés miatt 12.000 USD többletköltség

Kötelezhető-e valamire a beszállító?

Néhány további érdekes beszerzési-jogi eset

Stancolt lemezalkatrész: Az el nem vitt mennyiségek problémája - mit kérhet a beszállító egy rögzített éves mennyiség "beragadása" esetén?
Csomagoló fólia: Átvágott a beszállító - a tekercsmag 3 kg helyett 5 kg; Hogyan járjunk el?

Önnek is vannak kérdései és esetei? Jöjjön el és vitassuk meg!